POLITYKA PRYWATNOŚCI
Pensjonat Nova

Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Administratorem pozyskiwanych danych osobowych- czyli podmiotem decydującym o tym ,w jaki sposób i w jakich celach wykorzystywane będą Twoje dane osobowe –jest Pensjonat Nova, ul Lipowa 6 57-320 Polanica-Zdrój, z którym we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem: [email protected] danych informuje ,iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób których dane dotyczą ,a w szczególności zapewnia ,iż dane osobowe są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem
b. zbierane dla oznaczonych ,zgodnych z prawem celów i niepoddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób ,których dotyczą , nie dużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez klientów oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez gości pensjonatu oraz użytkowników strony internetowej dane osobowe ,jedynie w celu : udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularz kontaktowego , w następującym zakresie:

a. imię i nazwisko
b. adres
c. numer telefonu.

Dane osobowe użytkowników serwisu http://pensjonat-nova.pl/ oraz gości pensjonatu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd osobie która je przekazała. Ma ona również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie osoba ta może cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. W celu wykonania swoich praw, osoba ta powinna skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu przekazanego Administratorowi, kontaktując się na adres [email protected]
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój bazy danych. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.